Oświadczenie Prezesa Zarządu

 

TYMOTEUSZ PRUCHNIK

Członek Zarządu

Pan Tymoteusz Pruchnik Prezes Zarządu Gas-Trading S.A. oświadcza, że:

Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Nie jest zatrudniony ani nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz Spółki lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.