Kontakt

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

GAS-TRADING S.A.

ul. Różana 8 lok. 17

02-548 Warszawa


 

tel: +48 22 845 62 10

info: biuro@gtsa.pl

Dane Spółki:

GAS-TRADING S.A.

ul. Różana 8 lok. 17

02-548 Warszawa

Tel.: +48 22 845-62-10;  Fax.: +48 22 845 62 08

e-mail: biuro@gtsa.pl

NIP: 526-015-14-48,  REGON: 010609845

KONTO: Bank PEKAO SA XVI O/Warszawa, Nr: 48 1240 2135 1111 0000 3870 6523

NR KRS: 0000039178, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 2 975 000,00 zł