Wiadomości

Praktyki dla studentów w Gas-Trading S.A.

Realizacja staży studenckich jest efektem porozumienia z Politechniką Rzeszowską. Dzięki niemu możliwy będzie dalszy rozwój współpracy również w obszarze badań naukowych.

   Zaproszenie studentów do odbycia praktyk w naszej firmie to kontynuacja zapowiadanej współpracy podczas IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Wierzę, że doświadczenia zdobyte w Gas-Trading S.A. pozwolą studentom Politechniki Rzeszowskiej zdobyć niezbędne kompetencje na rynku pracy. Praktyki w Gas-Trading S.A. należącym do GK PGNiG to również szansa na poznanie mechanizmów działania dużych holdingów stwierdził  Prezes Zarządu Gas-Trading S.A.  

Oficjalne informacje o praktykach