Wiadomości

LNG drogą do samodzielności energetycznej samorządów

    Konferencja zorganizowana w dniu 18.06.2019 roku w Warszawie adresowana była do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży energetycznej i ciepłowniczej.

           Przedstawiciele Gas-Trading S.A. prowadzili panel dotyczący wykorzystania skroplonego gazu ziemnego w energetyce gminnej. Podczas wykładu poruszono kwestie związane z zastosowaniem LNG jako paliwa dla samorządów. Zwrócono uwagę na zalety korzystania z ekologicznej energii jaką jest skroplony gaz ziemny, przedstawiono rozwiązania systemowe zapewniające dostęp do tego surowca, a także omówiona ekologiczne aspekty zastępowania tradycyjnych paliw ropopochodnych skroplonym gazem ziemnym LNG.