Wiadomości

Kolejne cysterny kriogeniczne Gas-Trading S.A. wyposażamy w przepływomierze do odmierzania odpowiednich ilości LNG.

Kolejne cysterny kriogeniczne Gas-Trading S.A. wyposażamy w przepływomierze do odmierzania odpowiednich ilości LNG.


✔Zastosowanie najnowszych technologii w dziedzinie pomiaru tankowanego #LNG ma olbrzymie znaczenie dla naszych klientów, którym zapewniamy dokładne ilości zamówionego #gazu.

Zasada działania przepływomierzy montowanych na cysternach Gas-Trading S.A., polega na wprawieniu w drgania rury, przez którą przepływa skroplony gaz ziemny. Drgania pomimo, że nie są całkowicie koliste zapewniają obracający się układ odniesienia, a tym samym pojawienie się efektu #Coriolisa. Specjalistyczne układy pomiarowe rejestrują i analizują zmiany w częstotliwości, przesunięcia w fazie oraz amplitudę drgających rur. Wyniki obrazują wielkości przepływu masowego skroplonego gazu ziemnego.

Współpracujemy z firmą Emerson w zakresie technologii pomiarowych, dzięki czemu nasza cysterna wyposażona w taki układ ma możliwość dostarczenia odpowiednie ilości paliwa gazowego do kilku odbiorców znajdujących się na jej trasie