Wiadomości

Kolej na energię - Gas-Trading S.A. uczestnikiem II Konferencji Klastra Luxtorpeda 2.0

Podczas konferencji, paneliści rozmawiali o innowacyjnych i proekologicznych rozwiązaniach możliwych do zastosowania w transporcie szynowym. Uczestnicy konferencji debatowali m.in. o działaniach na rzecz wzrostu znaczenie kolei w transporcie zarówno pasażerskim jak i towarowym.

Podczas panelu "Innowacyjne proekologiczne rozwiązania dla kolei" poruszano tematy związane z możliwościami wykorzystania zarówno gazu LNG jak i wodoru do napędu lokomotyw. 

Gas-Trading S.A. we współpracy z POLERIO Sp. z o.o. uruchomiło projetkt badawczy mający na celu analizę możliwości wykorzystania skroplonego gazu ziemnego w transporcie pasażerskim. Zadaniem Gas-Trading S.A., jest m.in. analiza możliwości budowy stacji tankowania LNG, dostaw gazu na potrzeby taboru oraz określenie najlepszych lokalizacji dla umiejscowanie infrastruktury technicznej. Obecnie za pomocą skroplonego gazu ziemnego spółki z GK PGNiG S.A. z powodzeniem realizują politykę wypełniania białych plam na gazowej mapie Polski, równocześnie wspólny projekt Gas-Trading S.A. oraz POLREGIO Sp. z o.o. może przyczynić się do rozwoju komunikacji zbiorowej w miejscach w których brakuje trakcji elektrycznej.