Wiadomości

Gas-Trading S.A. partnerem V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Tematyka V edycji Konferencji będzie stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej państw Trójmorza, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, polityce klimatycznej i ochronie środowiska.

Oficjalne informacje o konferencji