Wiadomości

Gas-Trading S.A. partnerem IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

   Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Tematyka V edycji Konferencji będzie stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej państw Trójmorza, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, polityce klimatycznej i ochronie środowiska.

    Oficjalne informacje o konferencji pod linkiem: https://www.instytutpe.pl/konferencja2020/