Wiadomości

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze i rozlewowe LNG w Gdyni z udziałem Gas-Trading S.A.

W dniu 10 września w Porcie Gdynia odbyły się pokazowe „ćwiczenia ratowniczo gaśnicze i rozlewowe LNG”, przeprowadzone przez specjalistów w zakresie ratownictwa i pożarnictwa. Celem wydarzenia było wypracowanie standardów bezpieczeństwa w obszarze bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym, a co za tym idzie przygotowanie pierwszej w Polsce technologicznej instrukcji bunkrowania statków.

 

Symulacja bunkrowania, podczas której zademonstrowano m.in. działanie złączy suchoodcinających oraz złączy zrywnych zapewniających bezpieczeństwo podczas tego typu operacji, odbyła się przy użyciu cystern Gas-Trading S.A. Ćwiczeniami kierowała Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG, będąca pierwszą w Polsce i czwartą na świecie jednostką, która zapoczątkowała szkolenia z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac przy usuwaniu awarii instalacji i pożarów LNG.

Podczas ćwiczeń zademonstrowano akcje ratowniczo-gaśniczą w trakcie pożaru i rozlewu LNG na lądzie i do wody. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, władz samorządowych, a także przedstawiciele jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Całość została zorganizowana dzięki współpracy firm z grupy kapitałowej PGNIG: PGNIG OD oraz Gas-Trading S.A.