Gaz płynny

Jesteśmy dostawcą na Podkarpaciu i Małopolsce znanym z jakości paliw dostarczanych do sieci stacji paliwowych. Nasz gaz spełnia wszystkie wymagania jakościowe i ilościowe określone szczegółowo prawem, co zapewnia system monitoringu jakości. Jest sukcesywnie kontrolowany pod względem składu chemicznego jak i parametrów liczby oktanowej i pod względem ekologii. Zgodny z wymaganiami jakościowymi dla gazu skroplonego (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Dz. U. 251/2006) POBIERZ

Badania naszych paliw są przeprowadzane w wyspecjalizowanych laboratoriach:

  • JSH HAMILTON POLAND LTD
  • SGS Polska

zgodnie z Roporządzeniem Ministra Gospodarki Dz. U. 251/2006.
Raporty kontrolne kilku ostatnich badań do pobrania: POBIERZ

Współpracujemy z cenionymi dostawcami i montażystami instalacji LPG w samochodach.