Aktualności

Gas Trading Podkarpacie wraz z PSP przeprowadził ćwiczenia aplikacyjne

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. wspólnie z PSP oraz instytucjami szczebla powiatowego przeprowadził ćwiczenia aplikacyjne w zakresie działań ratowniczych na wypadek powstania zagrożenia na terenie zakładu. Celem ćwiczeń było zapoznanie służb ratowniczych z lokalizacją, charakterystyką i zagrożeniami na terenie zakładu, sprawdzenie procedur działania zawartych w planach ratowniczych, doskonalenie współpracy z instytucjami szczebla powiatowego.

Gas Trading Podkarpacie wraz z PSP przeprowadził ćwiczenia aplikacyjne