O nas

Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o. powstała w roku 1997 jako podmiot gospodarczy zajmujący się dystrybucją gazu płynnego na terenie Polski południowo-wschodniej. Zajmujemy się dostawami gazu płynnego luzem do stacji autogazu oraz do celów grzewczych. Oferujemy pełną paletę gazu w butlach napełnianych we własnej Rozlewni – Składzie Podatkowym w Dębicy. Dysponujemy własną bazą magazynową i terminalem przeładunkowym oraz bocznicą kolejową.
Zorganizowaliśmy sieć transportową i dystrybucyjną co pozwala nam jako jednemu z niewielu tej branży na Podkarpaciu, oferować kompleksową obsługę klientów z pełną gamą produktów. Zaliczamy się do grupy kilkunastu średnich firm tej branży w Polsce.

Od początku działalności Spółka GTP zdobyła sobie uznanie klientów jakością oferowanych produktów, obsługą oraz przestrzeganiem czystych zasad w prowadzonym biznesie. 
Dowodem wiarygodności, odpowiedzialności i rzetelności oraz przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej, jest tytuł przedsiębiorstwa Fair Play oraz uzyskiwane kilka lat z rzędu tytuły Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego. 
Mamy wszelkie uregulowania formalno-prawne oraz techniczno-organizacyjne spełniające wymogi prawa polskiego i unijnego dla tego typu profilu działalności oraz potencjał i doświadczenie pozwalające spełniać oczekiwania naszych Klientów.

Nasze dane

                   GAS-TRADING PODKARPACIE Sp. z o.o.
                   
39-200 Dębica, ul. Metalowców 27
                   Tel.: +48 14 676-06-44;  Fax.: +48 14 676-06-45
                   e-mail: poczta@gtp.pl
                   NIP: 872-16-44-513,  REGON: 850490658
                   KONTO: Bank PEKAO SA O/ Dębica, Nr: 40 1240 4764 1111 0000 4863 9235
                   NR KRS: 0000052591, SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
                   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 670 627,00 ZŁOTYCH
                   Nr rejestrowy BDO: 000041132

 

 

Zarząd

Bogdan Matłok - Prokurent

Pan Bogdan Matłok - ukończył w 1984 roku Uniwersytet Jagielloński uzyskując tytul magistra prawa. W 1990 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i od tego roku rozpoczął praktykę adwokacką w Zespole Adwokackim w Dębicy, a od 1994r. indywidualną praktykę prawniczą w formie Kancelarii Adwokackiej w Dębicy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie i pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej. Jest również członkiem Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał wykonując obsługę prawną różnych podmiotów w tym międzynarodowych, prowadzących działalność gospodarczą w różnych sektorach, a także będąc syndykiem masy upadłości i nadzorcą sądowym postępowań układowych.

Aktualnie wykonuje praktykę adwokacką ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego oraz prawa obrotu gospodarczego.

Od roku 2018 pełni funkcję prokurenta samoistnego Gas Trading Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

Oświadczenie Pana Bogdana Matłoka

Pan Bogdan Matłok – prokurent „Gas- Trading” Podkarpacie sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy zaświadcza, że jego Osoba Najbliższa nie jest zatrudniona i nie świadczy pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz  „Gas – Trading” Podkarpacie sp. z o.o. w Dębciy lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.